KONTAKT

Valentino Gerl
+385 95 8507 052
integersavjetovanje@gmail.com
Bužanova 12b, Zagreb 10 000

Integer savjetovanje » Novosti » Provedba postupaka javne nabave

Javnim naručiteljima iz svih sektora u mogućnosti smo pružiti kompletnu potporu u procesu pripreme postupka javne nabave, od objave Dokumentacije o nabavi, preko javnog otvaranja ponuda, pregleda i ocjene ponuda te do donošenja odluke o odabiru. Imamo stručnjake sa certifikatom za javnu nabavu i sa iskustvom u pripremama postupaka javne nabave. Savjetujemo i ponuditelje tokom cijelog procesa pripreme ponude, a možemo voditi i eventualni žalbeni postupak.